BIURO RACHUNKOWE

Przyjazne i nowoczesne biuro Rachunkowe z indywidualnym podejściem do klienta oferuje:

agsdi-notebook

Prowadzenie ksiąg podatkowych (PKPiR)

agsdi-bar-chart-3

Prowadzenie ewidencji VAT

agsdi-layers

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

agsdi-binders

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

agsdi-documents

Sporządzanie umów zleceń i o dzieło

agsdi-file-add

Prowadzenie teczek akt osobowych

agsdi-book

Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych

agsdi-keys

Udostępnianie programu do wystawiania faktur

agsdi-people

Rozliczanie składek ZUS pracowników i zleceniobiorców

agsdi-id-card

Sporządzanie list płac, list obecności i kart wynagrodzeń

agsdi-notebook-2

Dokumentacja dodatkowa: raporty GUS, opłaty środowiskowe itp.

agsdi-chat-gear

Pomoc przy rejestracji działalności i prowadzeniu dokumentacji

agsdi-doctor

Zgłaszanie i wyrejestrowywanie firm, pracowników oraz członków rodzin do ZUS

agsdi-browser

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych droga elektroniczną

CENY NASZYCH USŁUG

W związku z różnorodnością działalności naszych klientów ceny ustalamy indywidualnie, a podane wartości są orientacyjne. Zapraszamy Cię do kontaktu w celu ustalenia najlepszej oferty.

Ryczałt ewidencjono­wany

od 200 zł netto

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

od 250 zł netto

Cena zależy od:

  • ilości dokumentów w miesiącu
  • rodzaju obciążeń podatkowych (z VAT lub bez)
  • występowania transakcji zagranicznych i wewnątrz-wspólnotowych
  • szczególnego obowiązku  podatkowego

KADRY I PŁACE

agsdi-layers

UMOWY O PRACĘ

Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, rozliczanie L-4, wystawianie zaświadczeń  itp. od 50 zł netto od pracownika

agsdi-hamburger-menu

UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, rozliczanie L-4, wystawianie zaświadczeń itp. od 50 zł netto od osoby

agsdi-layers

PEŁNA OBSŁUGA KADROWA

teczki akt osobowych od 80 zł netto od pracownika