Biuro rachunkowe

Przyjazne i nowoczesne Biuro Rachunkowe z indywidualnym podejściem do Klienta oferuje:

Z

Prowadzenie ksiąg podatkowych (PKPiR)

Z

Prowadzenie ewidencji VAT

Z

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Z

Prowadzenie kart podatkowych

Z

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

Z

Pomoc przy rejestracji działalności i prowadzeniu dokumentacji

Z

Dokumentacja dodatkowa: raporty GUS, opłaty środowiskowe itp.

Z

Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych

Z

Prowadzenie teczek akt osobowych

Z

Sporządzanie umów zleceń i o dzieło

Z

Sporządzanie list płac, list obecności i kart wynagrodzeń

Z

Rozliczanie składek ZUS pracowników i zleceniobiorców

Z

Zgłaszanie i wyrejestrowywanie firm, pracowników oraz członków rodzin do ZUS

Z

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych droga elektroniczną

Cennik

Ryczałt ewidencjono­wany

od 120 zł brutto

Książka przychodów i rozchodów

od 150 zł brutto

Cena zależy od:

  • ilości dokumentów w miesiącu
  • rodzaju obciążeń podatkowych (z VAT lub bez)
  • występowania transakcji zagranicznych i wewnątrz-wspólnotowych
  • szczególnego obowiązku  podatkowego

Kadry i płace

Umowy o pracę

Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, rozliczanie L-4, wystawianie zaświadczeń  itp. od 20 zł brutto od pracownika

Umowy cywilno-prawne

Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, rozliczanie L-4, wystawianie zaświadczeń itp. od 20 zł brutto od pracownika

Pełna obsługa kadrowa

teczki akt osobowych od 40 zł brutto od pracownika
p

Podane ceny są orientacyjne

Koszty ustalamy indywidualnie!