Interim manager

Projekty o charakterze interimowym – efektywne i wygodne rozwiązania zarówno pod kątem finansowym jak i czasowym.

Poprzez przegląd obecnych obciążeń podatkowych i kosztów pozostałych przedsiębiorstwa znajdujemy rozwiązania, dzięki którym jest możliwe optymalizowanie działań. Wymaga to od nas znajomości nie tylko prawa podatkowego, ale również wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ogółu prawnych aspektów i form dokonywania operacji gospodarczych dopuszczonych przepisami prawa.

Oferujemy szereg działań połączonych z dogodnymi warunkami współpracy

Projekty interimowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności w zakresie prowadzonych działań finansowych i podatkowych, prowadzone w zakresie kosztów pracy, zarządu, kosztów pozostałych, zakupów inwestycyjnych, doradztwa w zakresie kredytów i leasingów, przeprowadzania procesów wdrożeniowych i zmian w organizacji z wykorzystanie wiedzy podatkowej, finansowej, z zakresu zarządzania projektami i psychologi w biznesie.

Podstawą jest określenia potrzeb i możliwość zastosowania najlepszych rozwiązań zgodnych z celami firmy. Mogą być zastosowane dla małego, średniego jak i dużego przedsiębiorstwa. Pozwalają zredukować koszty, polepszyć płynność finansową firmy, efektywniej inwestować a także bezpiecznie przeprowadzić procesy zmian co wpływa na podniesienie poziomu wartości firmy i powoduje jej dynamiczny rozwój, a to owocuje poprawieniem konkurencyjności na rynku.


 Zrealizowane projekty

FHU Georaf Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-24-288/2012

Podniesienie poziomu kwalifikacji, wiedzy i kompetencji pracowników FHU GEORAF

30.04.2013 – 01.09.2015

Bonix Sp. z o.o.

Przeprowadzenie procesu rejestracji spółki, wdrożenie system zarządzania.

01.12.2010 – 30.06.2011

Trans-Bus

Wdrożenie procesów obiegu dokumentacji księgowej, kadrowej i firmowej. Optymalizacja kosztów.

07.2007 – 09.2007

Bar Martyna

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

02.2001 – 07.2001